Botered 2005-05-30  Banläggare: Bengt Larsson   2005-05-30 23:08
För att komma vidare till de individuella sidorna klicka på klassnamnet osv.
Se tankar om denna lista.
                       s e g r a r  g e n o m s n i t t
    Anm  EjSt Sta Fel Utg Disk  längd  tid kmtid  tid kmtid bommar
VAC   21  0  21  1  1     4,720  36.27 7.7  67.44 14.4 13.46
Ö    22  0  22  0  3     4,720  33.19 7.1  54.00 11.4 9.43
     43  0  43  1  4   
Total:  43  0  43  1  4  0 179,360         60.52 12.9 11.42