Sågbron 2005-05-23  Banläggare: Tomas Karlsson   2005-05-23 20:30
För att komma vidare till de individuella sidorna klicka på klassnamnet osv.
Se tankar om denna lista.
                       s e g r a r  g e n o m s n i t t
    Anm  EjSt Sta Fel Utg Disk  längd  tid kmtid  tid kmtid bommar
VAC   20  0  20  1  0     4,100  30.10 7.4  49.58 12.2 8.31
Ö    17  0  17  0  2     4,100  28.26 6.9  44.18 10.8 5.42
     37  0  37  1  2   
Total:  37  0  37  1  2  0 139,400         47.28 11.6 7.14