Ursand 2005-05-16  Banläggare: Tomas Andersson   2005-05-17 07:13
För att komma vidare till de individuella sidorna klicka på klassnamnet osv.
Se tankar om denna lista.
                       s e g r a r  g e n o m s n i t t
    Anm  EjSt Sta Fel Utg Disk  längd  tid kmtid  tid kmtid bommar
VAC   27  0  27  0  0     4,820  30.55 6.4  54.15 11.3 7.13
Ö    25  0  25  1  1     4,820  27.39 5.7  41.19 8.6 3.26
     52  0  52  1  1   
Total:  52  0  52  1  1  0 241,000         48.18 10.0 5.24