Åkerström 2005-05-09  Banläggare: Mats Kristiansson   2005-05-09 23:17
För att komma vidare till de individuella sidorna klicka på klassnamnet osv.
Se tankar om denna lista.
                       s e g r a r  g e n o m s n i t t
    Anm  EjSt Sta Fel Utg Disk  längd  tid kmtid  tid kmtid bommar
VAC   25  0  25  0  5     4,120  38.24 9.3  58.46 14.3 9.48
Ö    12  0  12  0  1     4,120  36.21 8.8  52.44 12.8 5.48
     37  0  37  0  6   
Total:  37  0  37  0  6  0 127,720         56.37 13.7 8.30