NÄL 2005-05-02  Banläggare: Börje Gustafsson   2005-05-02 20:50
För att komma vidare till de individuella sidorna klicka på klassnamnet osv.
Se tankar om denna lista.
                       s e g r a r  g e n o m s n i t t
    Anm  EjSt Sta Fel Utg Disk  längd  tid kmtid  tid kmtid bommar
VAC   22  0  22  0  0     3,920  26.42 6.8  50.16 12.8 6.56
Ö    15  0  15  0  2     3,920  32.34 8.3  40.59 10.5 9.19
     37  0  37  0  2   
Total:  37  0  37  0  2  0 137,200         46.49 11.9 7.54