VäneRyr kalken 2005-04-26  Banläggare: Jerker Netz   2005-04-26 21:25
För att komma vidare till de individuella sidorna klicka på klassnamnet osv.
Se tankar om denna lista.
                       s e g r a r  g e n o m s n i t t
    Anm  EjSt Sta Fel Utg Disk  längd  tid kmtid  tid kmtid bommar
L     8  0  8  1  0     6,719  46.46 7.0  57.11 8.5 4.01
M    14  0  14  0  0     4,563  40.08 8.8  54.08 11.9 4.15
K     9  0  9  1  0     3,098  41.02 13.2  63.03 20.4 10.15
Total:  31  0  31  2  0  0 135,699         57.20 12.3 5.56