10-milaträning N Björke 2005-04-19  Banläggare: Lars L / Martin M   2005-04-19 21:41
För att komma vidare till de individuella sidorna klicka på klassnamnet osv.
Se tankar om denna lista.
                       s e g r a r  g e n o m s n i t t
    Anm  EjSt Sta Fel Utg Disk  längd  tid kmtid  tid kmtid bommar
L    14  0  14  1 11    10,843  77.23 7.1  88.34 8.2 29.17
M    23  0  23  0  0     5,114  42.08 8.2  50.31 9.9 7.30
K     9  0  9  2  1     3,100  28.50 9.3  40.05 12.9 11.43
N     4  0  4  0  1     2,148  28.05 13.1  40.43 19.0 1.10
Total:  50  0  50  3 13  0 164,352         50.03 10.4 13.51