Hultsjön 2005-04-18  Banläggare: Erik Aspelin   2005-04-18 20:30
För att komma vidare till de individuella sidorna klicka på klassnamnet osv.
Se tankar om denna lista.
                       s e g r a r  g e n o m s n i t t
    Anm  EjSt Sta Fel Utg Disk  längd  tid kmtid  tid kmtid bommar
VAC   26  0  26  0  1     4,240  30.27 7.2  53.09 12.5 6.57
Ö    19  0  19  1  0     4,240  36.22 8.6  46.34 11.0 7.00
     45  0  45  1  1   
Total:  45  0  45  1  1  0 182,320         50.24 11.9 6.58