U23-träff TSOK-skidstugan 2005-01-16  Banläggare: Patrik Svantesson   2005-01-16 20:10
För att komma vidare till de individuella sidorna klicka på klassnamnet osv.
Se tankar om denna lista.
                       s e g r a r  g e n o m s n i t t
    Anm  EjSt Sta Fel Utg Disk  längd  tid kmtid  tid kmtid bommar
L    52  1  51  3 12     8,450         72.23 8.6 9.32
Total:  52  1  51  3 12  0 304,200         72.23 8.6 9.32