Jullöpet Slätthult 2004-12-12  Banläggare: LarsH / RickardB

L kontrollplockning på 12 kontroller
1  Jonas Gustavsson   32.48 4770m  1 12 11 10 9  2 3 4 8 7  6 5
2  Janne Mattson     38.43 5015m  3 2 1 12 11  10 9 4 8 7  6 5
3  Jenny Nyman      39.32 4810m  1 12 11 3 2  10 9 4 8 7  6 5
4  Per Andersson     40.44 5170m  3 2 10 9 11  12 1 5 6 7  8 4
5  Stefan Johansson   41.15 5035m  1 12 11 10 9  8 7 6 5 4  3 2
6  Tomas Andersson    41.16 glömt att läsa in brickan
7  Lasse Hogedal     41.19 5055m  5 6 7 8 4  9 10 11 12 1  3 2
8  Maria Holmstrand   41.21 5015m  5 6 7 8 4  9 10 11 12 1  2 3
9  Lars Elfving     41.51 5035m  1 12 11 10 9  8 7 6 5 4  3 2
9  Yngve Nilsson     43.52 5025m  1 3 2 12 11  10 9 4 8 7  6 5
10 Lars Ljungberg    44.37 4770m  5 6 7 8 4  3 2 9 10 11  12 1
11 Åsa Holmstrand Ollan 45.14 5015m  5 6 7 8 4  9 10 11 12 1  2 3
12 Örjan Wängdahl    50.24 4770m  1 12 11 10 9  2 3 4 8 7  6 5
13 Peter Larsson     53.18 4770m  1 12 11 10 9  2 3 4 8 7  6 5
14 Tobias Mattson    55.17 4825m  1 12 11 2 3  10 9 8 7 6  5 4
15 Göran Nordh      55.20 4890m  5 6 7 8 4  3 2 10 9 11  12 1
16 Gunilla Hogedal    55.25 4770m  1 12 11 10 9  2 3 4 8 7  6 5
17 Eva Lindahl      57.25 4770m  1 12 11 10 9  2 3 4 8 7  6 5
18 Rune Olausson     57.48 4770m  1 12 11 10 9  2 3 4 8 7  6 5
19 Tore Pettersson    57.53 4770m  1 12 11 10 9  2 3 4 8 7  6 5
20 Sofia Norlenius    58.00 5295m  1 3 2 9 10  11 12 5 6 7  8 4
22 Gunnar Johansson   58.17 4770m  1 12 11 10 9  2 3 4 8 7  6 5
23 Per Ivarsson     59.10 5010m  5 6 7 8 4  1 12 11 10 9  2 3
24 Birgitta Stenström  60.37 4770m  5 6 7 8 4  3 2 9 10 11  12 1
25 Gunnar Kristansson  62.01 5025m  1 3 2 12 11  10 9 8 7 6  5 4
26 Bodil Ahlström    77.15 4935m  1 12 11 10 9  3 2 4 8 7  6 5
27 Hasse Johansson    77.23 5135m  5 6 7 8 9  10 11 12 2 3  1 4
fel Yvonne Fjordside   (39.41) 4525m  1 12 11 3 2  10 9 8 6 5  4 
fel Lasse Ekberg     (44.25) 4340m  4 8 7 6 5  3 2 10 11 12  1 
fel Tomas Nilsson    (51.37) 4960m  3 4 5 6 7  8 9 10 2 11  12 


K kontrollplockning på 7 kontroller
1  Terese wängdahl    26.15 2695m  7 6 5 4 3  2 1 
2  Daniel Sandberg    34.09 2695m  1 2 3 4 5  6 7 
3  Monica Larsson    35.47 2695m  1 2 3 4 5  6 7 
4  Maria Alfredsson   36.22 2695m  1 2 3 4 5  6 7 
5  Carina Sandberg    39.41 2695m  1 2 3 4 5  6 7 
6  Cristoffer Johansson 48.26 2755m  7 6 4 5 3  2 1 
7  Adam Johansson    48.35 2755m  7 6 4 5 3  2 1 
  Vira Nord       deltagit men ej nollat
fel Silvana Nicklasson  (31.06) 2305m  7 6 5 4 3  2