Eldmörjan Hunneberg 2004-09-20  Banläggare: Torgny Grönlund   2004-09-20 20:30
För att komma vidare till de individuella sidorna klicka på klassnamnet osv.
Se tankar om denna lista.
                       s e g r a r  g e n o m s n i t t
    Anm  EjSt Sta Fel Utg Disk  längd  tid kmtid  tid kmtid bommar
VAC   12  0  12  0  0     4,110  28.09 6.8  40.52 9.9 4.27
Ö     7  0  7  0  1     4,110  29.39 7.2  37.48 9.2 5.20
     19  0  19  0  1   
Total:  19  0  19  0  1  0  73,980         39.51 9.7 4.46