Främjandet Öresjö 2004-09-13  Banläggare: Lennart Tång   2004-09-13 21:43
För att komma vidare till de individuella sidorna klicka på klassnamnet osv.
Se tankar om denna lista.
                       s e g r a r  g e n o m s n i t t
    Anm  EjSt Sta Fel Utg Disk  längd  tid kmtid  tid kmtid bommar
VAC   20  0  20  0  2     4,060  36.09 8.9  58.17 14.4 5.39
Ö     6  0  6  0  0     4,060  37.12 9.2  42.00 10.3 4.11
     26  0  26  0  2   
Total:  26  0  26  0  2  0  97,440         54.13 13.4 5.19