Rödjan Sjuntorp 2004-08-30  Banläggare: Ulf Johansson   2004-08-30 20:30
För att komma vidare till de individuella sidorna klicka på klassnamnet osv.
Se tankar om denna lista.
                       s e g r a r  g e n o m s n i t t
    Anm  EjSt Sta Fel Utg Disk  längd  tid kmtid  tid kmtid bommar
VAC   17  0  17  0  3     3,790  34.40 9.1  55.32 14.7 6.04
Ö    11  0  11  0  0     3,790  29.28 7.8  41.52 11.0 4.45
     28  0  28  0  3   
Total:  28  0  28  0  3  0  94,750         49.32 13.1 5.33