Vänersborgs Skidstuga 2004-08-23  Banläggare: Bengt Larsson   2004-08-23 20:30
För att komma vidare till de individuella sidorna klicka på klassnamnet osv.
Se tankar om denna lista.
                       s e g r a r  g e n o m s n i t t
    Anm  EjSt Sta Fel Utg Disk  längd  tid kmtid  tid kmtid bommar
VAC   28  0  28  1  0     4,330  33.26 7.7  50.48 11.7 8.52
Ö     6  0  6  0  0     4,330  31.54 7.4  46.11 10.7 5.58
     34  0  34  1  0   
Total:  34  0  34  1  0  0 142,890         49.57 11.5 8.21