SOLskola- Mästerskapen 2004-08-13  Banläggare: Solskolepersonalen   2004-08-13 13:02
För att komma vidare till de individuella sidorna klicka på klassnamnet osv.
Se tankar om denna lista.
                       s e g r a r  g e n o m s n i t t
    Anm  EjSt Sta Fel Utg Disk  längd  tid kmtid  tid kmtid bommar
DL    2  0  2  0  0     3,128  35.48 11.4  39.29 12.6 7.50
HL    4  0  4  0  1     3,128  28.24 9.1  31.24 10.0 2.17
     6  0  6  0  1   
DK    8  0  8  0  0     2,272  37.28 16.5  49.32 21.8 16.10
HK    3  0  3  0  0     2,272  49.52 21.9  67.27 29.7 32.30
     11  0  11  0  0   
Total:  17  0  17  0  1  0  40,632         48.14 19.0 14.48