SOLskola- Mästerskapen 2004-08-13  Banläggare: Solskolepersonalen
DL 3128 m           31  32  43  44  34   35  41  42  36  38   39  40     Starttid
       Sträcklängder:  239 315 235 356 272   379 144 149 394 246   120 156 123
 1 Sofia Johansson  35.48  1.30 5.10 4.13 2.28 2.33  7.46 1.59 1.50 3.18 1.41  1.00 1.17 1.03  10.28:11 
 2 Carline Schmidt  43.10  2.20 3.58 3.37 4.51 4.41  5.44 3.29 5.01 3.34 2.09  1.17 1.33 0.56  10.23:34 

HL 3128 m 31 32 43 44 34 35 41 42 36 38 39 40 Starttid Sträcklängder: 239 315 235 356 272 379 144 149 394 246 120 156 123
 1 Tobias Mattsson  28.24  1.54 2.05 2.16 3.40 2.30  4.19 2.35 1.37 3.15 1.28  0.42 1.17 0.46  10.19:12 
 2 Erik Kristansson  29.58  1.48 3.02 2.29 3.13 3.09  4.43 1.26 1.36 3.09 1.48  1.11 1.15 1.09  10.34:13 
 3 Anton kööhler   35.52  2.20 3.05 2.52 3.24 4.39  4.22 2.28 2.17 3.54 1.58  1.48 1.32 1.13  10.25:10 
Utg Klas Järvstråt   30.49  1.49 3.04 2.58 3.00 4.04  6.13 1.55 1.30 3.22 1.54       1.00  10.31:14 Utg:39,40.. saknas 

DK 2272 m 31 32 33 34 37 36 39 40 Starttid Sträcklängder: 239 315 206 240 568 199 226 156 123
 1 Sara Schmidt      37.28  2.19 4.10 5.30 3.5710.11  2.19 6.18 1.41 1.03  10.47:13 
 2 Johanna Svalbacke   37.37  2.37 2.52 3.20 5.1811.34  3.29 4.28 2.58 1.01  10.23:10 
 3 Julia Mattsson     40.20  4.10 8.12 2.20 4.33 9.53  2.29 6.06 1.44 0.53  10.44:13 
 4 Frida Svensson     40.39  3.30 4.43 3.35 5.0111.48  3.24 4.24 2.58 1.16  10.20:20 
 5 Lina Andersson     46.08  2.2215.57 2.24 4.2810.01  2.06 6.27 1.28 0.55  10.38:17 
 6 Josefine Kristansson  49.05  2.09 6.1515.20 4.2210.10  2.03 5.48 2.08 0.50  10.35:32 
 7 Klara Berlin      68.52  8.03 6.05 3.4718.5216.22  4.34 7.51 1.53 1.25  10.41:17 
 8 Carolina Svalbacke   76.07  2.12 5.08 3.5737.1316.24  2.16 5.50 2.14 0.53  10.29:11 

HK 2272 m 31 32 33 34 37 36 39 40 Starttid Sträcklängder: 239 315 206 240 568 199 226 156 123
 1 Mikael Johansson    49.52  8.2012.29 2.56 4.3212.51  2.58 3.14 1.28 1.04  10.50:19 
 2 Erik Bäcklund-Ekvall  68.13  2.0936.56 2.39 4.5212.35  2.37 3.28 1.53 1.04  10.32:08 
 3 Axel Karlsson     84.16  3.45 6.23 4.2337.0516.27  4.57 7.42 2.08 1.26  10.26:13 

Sträcktider med fetstil är ENBART till för att förbättra läsbarheten.