Kolmilan Hunneberg 2004-08-09  Banläggare: Evert Jenhall   2004-08-11 14:37
För att komma vidare till de individuella sidorna klicka på klassnamnet osv.
Se tankar om denna lista.
                       s e g r a r  g e n o m s n i t t
    Anm  EjSt Sta Fel Utg Disk  längd  tid kmtid  tid kmtid bommar
VAC   17  0  17  0  1     3,920  28.49 7.4  40.31 10.3 3.35
Ö     5  0  5  2  0     3,920  29.18 7.5  47.13 12.0 6.20
     22  0  22  2  1   
Total:  22  0  22  2  1  0  74,480         41.34 10.6 4.13