Ursand 2004-06-14  Banläggare: Tomas Andersson   2004-06-14 19:50
För att komma vidare till de individuella sidorna klicka på klassnamnet osv.
Se tankar om denna lista.
                       s e g r a r  g e n o m s n i t t
    Anm  EjSt Sta Fel Utg Disk  längd  tid kmtid  tid kmtid bommar
VAC   21  0  21  0  3     4,760  36.13 7.6  54.29 11.4 9.40
Ö    18  0  18  0  2     4,760  28.51 6.1  47.58 10.1 8.08
     39  0  39  0  5   
Total:  39  0  39  0  5  0 161,840         51.25 10.8 8.57