Stenshults IP 2004-06-07  Banläggare: Erik Aspelin   2004-06-07 20:29
För att komma vidare till de individuella sidorna klicka på klassnamnet osv.
Se tankar om denna lista.
                       s e g r a r  g e n o m s n i t t
    Anm  EjSt Sta Fel Utg Disk  längd  tid kmtid  tid kmtid bommar
VAC   26  0  26  0  2     3,940  30.28 7.7  51.57 13.2 11.45
Ö    14  0  14  0  1     3,940  23.37 6.0  37.18 9.5 5.41
     40  0  40  0  3   
Total:  40  0  40  0  3  0 145,780         46.48 11.9 9.37