Lindveden Byggvaruaffär 2004-05-24  Banläggare: Gunnar Söderlund   2004-05-25 12:09
För att komma vidare till de individuella sidorna klicka på klassnamnet osv.
Se tankar om denna lista.
                       s e g r a r  g e n o m s n i t t
    Anm  EjSt Sta Fel Utg Disk  längd  tid kmtid  tid kmtid bommar
VAC   26  0  26  0  2     4,045         42.22 10.5 5.28
Ö    10  0  10  0  0     4,045  31.56 7.9  41.25 10.2 6.14
     36  0  36  0  2   
Total:  36  0  36  0  2  0 137,530         42.05 10.4 5.41