Grågåsen 2004-04-17  Banläggare: Ingemar Eriksson   2004-05-17 19:36
För att komma vidare till de individuella sidorna klicka på klassnamnet osv.
Se tankar om denna lista.
                       s e g r a r  g e n o m s n i t t
    Anm  EjSt Sta Fel Utg Disk  längd  tid kmtid  tid kmtid bommar
VAC   21  0  21  0  0     4,840  42.22 8.8  67.51 14.0 13.26
Ö    16  0  16  1  2     4,840  34.52 7.2  54.31 11.3 9.38
     37  0  37  1  2   
Total:  37  0  37  1  2  0 164,560         62.45 13.0 11.47