NÄL 2004-05-03  Banläggare: Börje Gustafsson   2004-05-03 19:15
För att komma vidare till de individuella sidorna klicka på klassnamnet osv.
Se tankar om denna lista.
                       s e g r a r  g e n o m s n i t t
    Anm  EjSt Sta Fel Utg Disk  längd  tid kmtid  tid kmtid bommar
VAC   25  0  25  1  0     4,100  29.34 7.2  48.10 11.7 6.54
Ö    19  0  19  1  1     4,100  25.41 6.3  40.51 10.0 6.01
     44  0  44  2  1   
Total:  44  0  44  2  1  0 168,100         45.08 11.0 6.31