Slätterna 2004-04-26  Banläggare: Göran Nord   2004-04-26 21:54
För att komma vidare till de individuella sidorna klicka på klassnamnet osv.
Se tankar om denna lista.
                       s e g r a r  g e n o m s n i t t
    Anm  EjSt Sta Fel Utg Disk  längd  tid kmtid  tid kmtid bommar
VAC   20  0  20  0  1     4,070  35.22 8.7  62.28 15.3 19.48
Ö     5  0  5  0  0     4,070  35.55 8.8  42.45 10.5 5.36
     25  0  25  0  1   
Total:  25  0  25  0  1  0  97,680         58.22 14.3 16.58