Åkerström 2004-04-19  Banläggare: Lasse Ekberg   2004-04-19 18:59
För att komma vidare till de individuella sidorna klicka på klassnamnet osv.
Se tankar om denna lista.
                       s e g r a r  g e n o m s n i t t
    Anm  EjSt Sta Fel Utg Disk  längd  tid kmtid  tid kmtid bommar
VAC   18  0  18  0  0     3,720  25.00 6.7  44.45 12.0 6.16
Ö     9  0  9  0  0     3,720  30.21 8.2  41.00 11.0 5.22
     27  0  27  0  0   
Total:  27  0  27  0  0  0 100,440         43.30 11.7 5.58