SAKO Slätterna 2004-03-30  Banläggare: Göran Nord   2004-04-12 17:20
För att komma vidare till de individuella sidorna klicka på klassnamnet osv.
Se tankar om denna lista.
                       s e g r a r  g e n o m s n i t t
    Anm  EjSt Sta Fel Utg Disk  längd  tid kmtid  tid kmtid bommar
L     7  0  7  1  0     7,665  51.08 6.7  56.20 7.3 2.51
M    12  0  12  0  2     5,637  52.09 9.3  62.16 11.0 5.57
K     8  0  8  0  2     3,402  37.31 11.0  92.12 27.1 11.31
N     5  0  5  0  0     2,138  41.27 19.4  56.15 26.3 3.32
Total:  32  0  32  1  4  0 133,462         66.29 13.5 6.17