SAKO Stenshult 2004-02-15 Banläggare: Gunnar J / Karleric F   2004-03-30 19:50
För att komma vidare till de individuella sidorna klicka på klassnamnet osv.
Se tankar om denna lista.
                       s e g r a r  g e n o m s n i t t
    Anm  EjSt Sta Fel Utg Disk  längd  tid kmtid  tid kmtid bommar
XXL   18  0  18  2  7    11,680  94.38 8.1  102.10 8.7 7.31
XL    1  0  1  0  0     9,520  83.24 8.8  83.24 8.8   
M    19  0  19  2  0     6,900  55.09 8.0  68.02 9.9 7.37
K     4  0  4  2  0     5,050  74.17 14.7  76.06 15.1 4.42
XK    5  0  5  0  1     3,400  47.15 13.9  60.25 17.8 6.46
Total:  47  0  47  6  8  0 255,640         77.22 10.0 7.05