Jullöpet Slätthult 2003-12-14  Banläggare: Rickard Björkman
OBS se slutet på detta dokument där info om banlängd (fågelvägen) på vald kombination
finns angiven samt i viken ordning kontrollerna togs.

Långa 16 kontroller 
 1 Tomas Andersson   34.24          10.33   
 2 Staffan Johansson  37.21          10.33   
 3 Yngve Nilsson    37.28          10.33   
 4 Tomas Nilsson    37.32          10.33   
 5 Lars Elfving     37.36          10.33   
 6 Yvonne Fjordside   37.46          10.33   
 7 Per Ivarsson     38.55          10.33   
 8 Maria Holmstrand   39.23          10.33   
 9 Lasse Hogedal    43.15          10.33   
 10 Adam Andreasson   43.23          10.33   
 11 Lars Ljungberg    45.16          10.33   
 12 Per-Arne Johansson  45.52          10.33   
 13 Sofia Norlenius   46.13          10.33   
 14 Peter Larsson    46.19          10.33   
 15 Gunnar Johansson   46.23          10.33   
 16 Tore Pettersson   46.31          10.33   
 17 Göran Nordh     49.15          10.33   
 18 Leif Boström     51.15          10.33   
 19 Gunilla Hogedal   51.50          10.33   
 20 Johan Ivarsson    52.04          10.33   
 21 Lasse Burman     59.05          10.33   
 22 Daniel Ivarsson   82.37          10.33   
Fel Jenny Nyman     34.31          10.33  En saknas
Fel Lasse Ekberg     34.49          10.33  En saknas
Fel Per Andersson    40.01          10.33  En saknas
Fel Emil Johansson    40.16          10.33  Fyra saknas
Fel Eva Lindahl     51.08          10.33  Sex saknas
Fel Birgitta Stenström  56.01          10.33  En saknas

Korta 9 kontroller
 1 Hasse Johansson      27.30          10.33  Brickan har ej funkat.
 2 Lasse Carlsson      29.18          10.33   
 3 Caroline Carlsson     32.10          10.33   
 4 Daniel Sandberg      41.58          10.33   
 5 Åsa Holmstrand Ollander  42.52          10.33   
 6 Hampus Carlsson      43.06          10.33   
 7 Carina Sandberg      51.33          10.33   
 8 Birgit Ljung       51.40          10.33   
 9 Bosse Fremäng       51.59          10.33   
 10 Ida Toivonen       62.02          10.33   
 11 Atte Heikillä       76.54          10.33   

Sträcktider med fetstil är ENBART till för att förbättra läsbarheten. Kontrollplockning på 9 kontroller 1 Lasse Carlsson 29.18 2475m 3 4 6 1 5 7 2 8 9 2 Caroline Carlsson 32.10 2685m 2 1 3 4 6 5 7 8 9 3 Daniel Sandberg 41.58 2605m 3 4 6 5 7 2 1 8 9 4 Åsa Holmstrand Ollan 42.52 2475m 3 4 6 1 5 7 2 8 9 5 Hampus Carlsson 43.06 2685m 2 1 3 4 6 5 7 8 9 6 Carina Sandberg 51.33 2475m 9 8 2 7 5 1 6 4 3 7 Birgit Ljung 51.40 2475m 9 8 2 7 5 1 6 4 3 8 Bosse Fremäng 51.59 2625m 1 3 4 6 5 7 2 8 9 9 Ida Toivonen 62.02 2605m 3 4 6 5 7 2 1 8 9 10 Atte Heikillä 76.54 3685m 1 2 3 4 5 6 7 2 8 9 10 Kontrollplockning på 16 kontroller 1 Tomas Andersson 34.24 4720m 2 7 5 1 6 4 3 8 11 12 13 14 10 15 16 9 2 Staffan Johansson 37.21 4475m 16 15 10 14 13 12 11 7 5 6 4 3 1 2 8 9 3 Yngve Nilsson 37.28 4370m 9 16 15 10 14 13 12 11 8 2 7 5 1 6 4 3 4 Tomas Nilsson 37.32 4370m 9 16 15 10 14 13 12 11 8 2 7 5 1 6 4 3 5 Lars Elfving 37.36 4370m 9 16 15 10 14 13 12 11 8 2 7 5 1 6 4 3 6 Yvonne Fjordside 37.46 4355m 16 15 14 13 12 11 10 9 8 2 7 5 1 6 4 3 7 Per Ivarsson 38.55 4375m 3 4 6 1 5 7 2 8 9 11 12 13 14 10 15 16 8 Maria Holmstrand 39.23 4755m 9 8 2 3 4 6 5 1 7 11 12 13 14 10 15 16 9 Lasse Hogedal 43.15 4605m 3 4 6 1 5 7 2 8 9 11 12 10 13 14 15 16 9 10 Adam Andreasson 43.23 4605m 3 4 6 1 5 7 2 8 9 11 12 10 13 14 15 16 9 11 Lars Ljungberg 45.16 4775m 2 1 3 4 6 5 7 11 12 10 13 14 15 16 9 8 12 Per-Arne Johansson 45.52 4425m 3 4 6 1 5 7 2 8 9 11 12 13 14 15 10 16 13 Sofia Norlenius 46.13 4475m 16 15 10 14 13 12 11 7 5 6 4 3 1 2 8 9 14 Peter Larsson 46.19 4475m 16 15 10 14 13 12 11 7 5 6 4 3 1 2 8 9 15 Gunnar Johansson 46.23 4475m 16 15 10 14 13 12 11 7 5 6 4 3 1 2 8 9 16 Tore Pettersson 46.31 4475m 16 15 10 14 13 12 11 7 5 6 4 3 1 2 8 9 17 Göran Nordh 49.15 4425m 3 4 6 1 5 7 2 8 9 11 12 13 14 15 10 16 18 Leif Boström 51.15 4505m 3 4 6 1 5 7 2 8 9 16 15 10 11 12 13 14 19 Gunilla Hogedal 51.50 4615m 3 4 6 1 5 7 11 12 13 14 15 10 16 9 8 2 20 Johan Ivarsson 52.04 4735m 16 15 14 13 12 10 11 7 5 1 6 4 3 2 8 9 21 Lasse Burman 59.05 4375m 16 15 10 14 13 12 11 9 8 2 7 5 1 6 4 3 22 Daniel Ivarsson 82.37 4625m 16 15 14 13 12 10 11 9 8 2 1 7 5 6 4 3 fel Jenny Nyman (34.31) 4050m 16 15 10 14 13 12 11 7 8 2 1 6 4 3 9 fel Lasse Ekberg (34.49) 4050m 16 15 10 14 13 12 11 7 8 2 1 6 4 3 9 fel Per Andersson (40.01) 4965m 9 8 2 3 4 6 5 7 11 12 13 14 15 10 1 fel Emil Johansson (40.16) 3035m 16 15 14 13 12 11 9 8 2 1 4 3 fel Eva Lindahl (51.08) 2875m 3 4 6 1 2 7 8 9 11 16 fel Birgitta Stenström (56.01) 3855m 3 4 6 1 2 7 8 9 11 12 13 14 15 10 16