Skidstugan Källstorp 2003-10-06  Banläggare: Leif Loffe Johansson   2003-10-06 22:59
För att komma vidare till de individuella sidorna klicka på klassnamnet osv.
Se tankar om denna lista.
                       s e g r a r  g e n o m s n i t t
    Anm  EjSt Sta Fel Utg Disk  längd  tid kmtid  tid kmtid bommar
VAC   19  0  19  0  2     3,910  25.40 6.6  65.41 16.8 6.27
Ö     4  0  4  0  0     3,910  33.55 8.7  40.54 10.5 6.15
     23  0  23  0  2   
Total:  23  0  23  0  2  0  82,110         60.58 15.6 6.25