Främjandet Öresjö 2003-09-29  Banläggare: Ulf Nyström   2003-09-29 18:50
För att komma vidare till de individuella sidorna klicka på klassnamnet osv.
Se tankar om denna lista.
                       s e g r a r  g e n o m s n i t t
    Anm  EjSt Sta Fel Utg Disk  längd  tid kmtid  tid kmtid bommar
VAC   18  0  18  0  0     3,490  28.57 8.3  44.02 12.6 5.36
Ö     9  0  9  0  1     3,490  31.43 9.1  42.09 12.1 7.01
     27  0  27  0  1   
Total:  27  0  27  0  1  0  90,740         43.27 12.5 6.04