Slättbergen Sandhem 2003-09-22  Banläggare: Jan-Åke Sörliklev   2003-09-23 14:23
För att komma vidare till de individuella sidorna klicka på klassnamnet osv.
Se tankar om denna lista.
                       s e g r a r  g e n o m s n i t t
    Anm  EjSt Sta Fel Utg Disk  längd  tid kmtid  tid kmtid bommar
VAC   22  0  22  0  0     4,500  27.37 6.1  46.58 10.4 11.10
Ö    11  0  11  1  1     4,500  24.31 5.4  35.02 7.8 5.43
     33  0  33  1  1   
Total:  33  0  33  1  1  0 139,500         43.30 9.7 9.21