Botered 2003-09-15  Banläggare: Bengt Larsson   2003-09-15 19:17
För att komma vidare till de individuella sidorna klicka på klassnamnet osv.
Se tankar om denna lista.
                       s e g r a r  g e n o m s n i t t
    Anm  EjSt Sta Fel Utg Disk  längd  tid kmtid  tid kmtid bommar
VAC   17  0  17  1  0     4,200  35.38 8.5  63.21 15.1 8.21
Ö     8  0  8  0  1     4,200  34.54 8.3  46.46 11.1 3.47
     25  0  25  1  1   
Total:  25  0  25  1  1  0  96,600         58.19 13.9 6.54