E-test 2003-09-10  Banläggare: Patrik Svantesson   2003-09-10 22:04
För att komma vidare till de individuella sidorna klicka på klassnamnet osv.
Se tankar om denna lista.
                       s e g r a r  g e n o m s n i t t
    Anm  EjSt Sta Fel Utg Disk  längd  tid kmtid  tid kmtid bommar
D1    2  0  2  0  1     4,340  52.40 12.1  52.40 12.1 1.55
D2    1  0  1  0  0     1,420  17.51 12.6  17.51 12.6   
H1    2  0  2  1  0     4,550  37.20 8.2  37.20 8.2 2.25
H2    4  0  4  0  0     2,600  22.28 8.6  23.40 9.1 2.25
D     1  0  1  0  0     5,760  70.31 12.2  70.31 12.2   
H     4  0  4  2  1     7,150  59.50 8.4  59.50 8.4 7.47
Total:  14  0  14  3  2  0  33,620         36.59 9.9 3.32