Sågbron 2003-09-08  Banläggare: Tomas Karlsson   2003-09-08 20:05
För att komma vidare till de individuella sidorna klicka på klassnamnet osv.
Se tankar om denna lista.
                       s e g r a r  g e n o m s n i t t
    Anm  EjSt Sta Fel Utg Disk  längd  tid kmtid  tid kmtid bommar
VAC   20  0  20  0  0     4,090  33.16 8.1  52.10 12.8 7.29
Ö     8  0  8  0  0     4,090  29.20 7.2  49.27 12.1 9.12
     28  0  28  0  0   
Total:  28  0  28  0  0  0 114,520         51.23 12.6 7.58