SAIK-test 2003-09-03  Banläggare: Yvonne   2003-09-03 22:58
För att komma vidare till de individuella sidorna klicka på klassnamnet osv.
Se tankar om denna lista.
                       s e g r a r  g e n o m s n i t t
    Anm  EjSt Sta Fel Utg Disk  längd  tid kmtid  tid kmtid bommar
L     5  0  5  1  0     4,660  39.02 8.4  45.15 9.7 3.00
Total:  5  0  5  1  0  0  18,640         45.15 9.7 3.00