SAIK-test 2003-09-03  Banläggare: Yvonne
L 4660 m            33  35  34  40  39   41  42  43  44     Starttid
        Sträcklängder:  320 1260 220 720 500   400 670 220 240 110  
 1 Micke Ögren    39.02  1.57 9.24 1.59 7.00 7.05  3.25 4.25 1.24 1.52 0.31    18.14:24 
 2 Camilla Berglund  43.53  2.2311.47 3.57 6.41 4.53  4.02 5.25 1.52 2.08 0.45    18.20:26 
 3 Emma Andersson   44.37  2.2215.00 2.25 6.50 3.55  4.02 4.48 2.54 1.50 0.31    18.22:26 
 4 Annica Östman   53.30  2.3116.37 3.19 8.55 6.05  4.41 5.54 2.22 2.14 0.52    18.16:25 
Fel Agnes Svensson   0.08                          0.08    18.55  Felst, sprungit fel bana 

Sträcktider med fetstil är ENBART till för att förbättra läsbarheten.