Främjandet Öresjö 2003-09-02  Banläggare: Cederbergs   2003-09-03 07:34
För att komma vidare till de individuella sidorna klicka på klassnamnet osv.
Se tankar om denna lista.
                       s e g r a r  g e n o m s n i t t
    Anm  EjSt Sta Fel Utg Disk  längd  tid kmtid  tid kmtid bommar
L     8  0  8  0  1     6,680  48.58 7.3  58.54 8.8 4.15
M    20  0  20  3  0     4,080  39.28 9.7  55.24 13.6 5.59
K    13  0  13  1  0     2,650         48.54 18.5 5.45
Total:  41  0  41  4  1  0 147,920         53.55 13.1 5.34