Kvarnjön Hunneberg 2003-08-25  Banläggare: Gunnar Söderlund   2003-08-25 19:21
För att komma vidare till de individuella sidorna klicka på klassnamnet osv.
Se tankar om denna lista.
                       s e g r a r  g e n o m s n i t t
    Anm  EjSt Sta Fel Utg Disk  längd  tid kmtid  tid kmtid bommar
VAC   21  0  21  1  0     4,210  37.17 8.9  48.01 11.4 8.52
Ö    10  0  10  1  0     4,210  25.22 6.0  39.23 9.4 5.39
     31  0  31  2  0   
Total:  31  0  31  2  0  0 122,090         45.20 10.8 7.50