Eldmörjn Hunneberg 2003-08-11  Banläggare: Evert Jenhall   2003-08-12 07:24
För att komma vidare till de individuella sidorna klicka på klassnamnet osv.
Se tankar om denna lista.
                       s e g r a r  g e n o m s n i t t
    Anm  EjSt Sta Fel Utg Disk  längd  tid kmtid  tid kmtid bommar
VAC   20  0  20  0  0     4,150  27.08 6.5  47.37 11.5 7.21
Ö    16  0  16  0  0     4,150  27.45 6.7  37.59 9.2 3.35
     36  0  36  0  0   
Total:  36  0  36  0  0  0 149,400         43.20 10.4 5.40