Stenröset 2003-07-29  Banläggare: Tomas Stigsson   2003-07-29 22:19
För att komma vidare till de individuella sidorna klicka på klassnamnet osv.
Se tankar om denna lista.
                       s e g r a r  g e n o m s n i t t
    Anm  EjSt Sta Fel Utg Disk  längd  tid kmtid  tid kmtid bommar
K     9  0  9  0  0     1,860  28.35 15.4  44.34 24.0 6.00
M    24  0  24  2  8     5,240  48.22 9.2  71.10 13.6 12.26
L    12  0  12  2  1     7,990  61.15 7.7  78.40 9.8 8.26
Total:  45  0  45  4  9  0 162,010         65.48 13.0 10.05