Slätthult 2003-06-16  Banläggare: Börje Gustavsson   2003-06-16 19:18
För att komma vidare till de individuella sidorna klicka på klassnamnet osv.
Se tankar om denna lista.
                       s e g r a r  g e n o m s n i t t
    Anm  EjSt Sta Fel Utg Disk  längd  tid kmtid  tid kmtid bommar
VAC   23  0  23  0  0     4,170  34.10 8.2  57.22 13.8 9.47
Ö    10  0  10  2  0     4,170  34.03 8.2  48.28 11.6 5.10
     33  0  33  2  0   
Total:  33  0  33  2  0  0 129,270         55.04 13.2 8.23