Halleberg 2003-06-10  Banläggare: Torgny Grönlund   2003-06-11 08:55
För att komma vidare till de individuella sidorna klicka på klassnamnet osv.
Se tankar om denna lista.
                       s e g r a r  g e n o m s n i t t
    Anm  EjSt Sta Fel Utg Disk  längd  tid kmtid  tid kmtid bommar
VAC   21  0  21  1  2     3,990  34.22 8.6  48.45 12.2 6.40
Ö    23  0  23  0  3     3,990  24.28 6.1  45.49 11.5 6.54
     44  0  44  1  5   
Total:  44  0  44  1  5  0 151,620         47.13 11.8 6.47