Öresjö 2003-06-02  Banläggare: Mats Kristiansson   2003-06-02 19:39
För att komma vidare till de individuella sidorna klicka på klassnamnet osv.
Se tankar om denna lista.
                       s e g r a r  g e n o m s n i t t
    Anm  EjSt Sta Fel Utg Disk  längd  tid kmtid  tid kmtid bommar
VAC   23  0  23  0  1     4,290  38.59 9.1  62.04 14.5 10.21
Ö    13  0  13  0  2     4,290  38.45 9.0  48.22 11.3 3.37
     36  0  36  0  3   
Total:  36  0  36  0  3  0 141,570         57.30 13.4 7.55