Prästeklev Hunneerg 2003-05-26  Banläggare: Günther Gross   2003-05-26 19:27
För att komma vidare till de individuella sidorna klicka på klassnamnet osv.
Se tankar om denna lista.
                       s e g r a r  g e n o m s n i t t
    Anm  EjSt Sta Fel Utg Disk  längd  tid kmtid  tid kmtid bommar
VAC   26  0  26  0  2     4,200  37.35 8.9  60.33 14.4 12.44
Ö    22  0  22  0  2     4,200  28.09 6.7  46.07 11.0 6.11
     48  0  48  0  4   
Total:  48  0  48  0  4  0 184,800         53.59 12.9 9.44