KM-kavle TSOK-VSK mfl 2003-05-22  Banläggare: Ulf S / Lars J   2003-05-22 21:36
För att komma vidare till de individuella sidorna klicka på klassnamnet osv.
Se tankar om denna lista.
                       s e g r a r  g e n o m s n i t t
    Anm  EjSt Sta Fel Utg Disk  längd  tid kmtid  tid kmtid bommar
1    22  0  22  0  0     1,420  7.10 5.0  13.23 9.4 1.09
2    17  0  17  0  0     2,130  15.58 7.5  21.59 10.3 2.55
3    18  0  18  0  0     2,710  21.30 7.9  26.48 9.9 2.48
4    18  0  18  0  1     4,000  25.25 6.4  29.24 7.4 2.32
1234   17  0  17  1  1    10,260  74.29 7.3  88.49 8.7 11.51
34    1  0  1  0  0     6,710  56.17 8.4  56.17 8.4   
12    1  0  1  0  0     3,550  49.25 13.9  49.25 13.9   
Total:  94  0  94  1  2  0 348,390         33.56 8.9 3.57