VSK:s gamla skidst 2003-05-19  Banläggare: Anders Larsson   2003-05-20 20:41
För att komma vidare till de individuella sidorna klicka på klassnamnet osv.
Se tankar om denna lista.
                       s e g r a r  g e n o m s n i t t
    Anm  EjSt Sta Fel Utg Disk  längd  tid kmtid  tid kmtid bommar
VAC   23  0  23  0  1     4,250  35.34 8.4  53.02 12.5 9.39
Ö    18  0  18  0  1     4,250  26.37 6.3  42.33 10.0 4.33
     41  0  41  0  2   
Total:  41  0  41  0  2  0 165,750         48.28 11.4 7.25