Åkerström 2003-05-05  Banläggare: Lasse Ekberg   2003-05-05 19:21
För att komma vidare till de individuella sidorna klicka på klassnamnet osv.
Se tankar om denna lista.
                       s e g r a r  g e n o m s n i t t
    Anm  EjSt Sta Fel Utg Disk  längd  tid kmtid  tid kmtid bommar
VAC   22  0  22  1  0     3,790  27.33 7.3  47.45 12.6 7.04
Ö    14  0  14  0  0     3,790  26.08 6.9  37.40 9.9 4.12
     36  0  36  1  0   
Total:  36  0  36  1  0  0 132,650         43.43 11.5 5.57