Skidstugan VSK 2003-04-29  Banläggare: Lasse o Gunilla   2003-04-30 07:05
För att komma vidare till de individuella sidorna klicka på klassnamnet osv.
Se tankar om denna lista.
                       s e g r a r  g e n o m s n i t t
    Anm  EjSt Sta Fel Utg Disk  längd  tid kmtid  tid kmtid bommar
1    39  0  39  5  2     2,210  12.52 5.8  25.20 11.5 4.53
2    22  0  22  2  0     2,290  14.22 6.3  32.21 14.1 5.35
3    27  0  27  4  1     2,080  7.34 3.6  28.04 13.5 6.02
13    10  0  10  1  0     4,290  34.42 8.1  53.26 12.5 7.32
123   19  0  19  1  9     6,580  40.40 6.2  89.04 13.5 10.06
12    4  0  4  0  0     4,500  46.14 10.3  53.50 12.0 5.55
Total: 121  0 121 13 12  0 278,110         37.13 12.9 6.20