Slätterna 2003-04-28  Banläggare: Göran Nordh   2003-09-29 21:12
För att komma vidare till de individuella sidorna klicka på klassnamnet osv.
Se tankar om denna lista.
                       s e g r a r  g e n o m s n i t t
    Anm  EjSt Sta Fel Utg Disk  längd  tid kmtid  tid kmtid bommar
VAC   21  0  21  0  1     4,050  47.28 11.7  70.54 17.5 16.43
Ö    18  0  18  0  2     4,050  32.14 8.0  53.15 13.1 8.49
     39  0  39  0  3   
Total:  39  0  39  0  3  0 145,800         63.03 15.6 13.04