Skärmtroll 2003-03-10  Banläggare: U-ledarna   2003-04-10 20:06
För att komma vidare till de individuella sidorna klicka på klassnamnet osv.
Se tankar om denna lista.
                       s e g r a r  g e n o m s n i t t
    Anm  EjSt Sta Fel Utg Disk  längd  tid kmtid  tid kmtid bommar
L     6  0  6  0  0     1,405  17.41 12.6  21.54 15.6 4.05
S    10  0  10  2  1     2,960  28.34 9.7  48.57 16.5 5.57
Total:  16  0  16  2  1  0  29,150         36.28 16.3 5.15