SAKO Slätterna 2003-04-01  Banläggare: Göran Nordh   2003-04-01 21:15
För att komma vidare till de individuella sidorna klicka på klassnamnet osv.
Se tankar om denna lista.
                       s e g r a r  g e n o m s n i t t
    Anm  EjSt Sta Fel Utg Disk  längd  tid kmtid  tid kmtid bommar
L     5  0  5  0  2     7,810  58.50 7.5  72.06 9.2 2.56
M    15  0  15  2  0     5,750  53.03 9.2  69.48 12.1 12.09
K    14  0  14  5  1     3,690  35.16 9.6  54.17 14.7 4.47
N     8  0  8  1  0     2,920  38.05 13.0  43.16 14.8 3.38
Total:  42  0  42  8  3  0 148,140         60.01 12.6 6.58